Hotové nástroje

Popisy funkce a demoverze ke stažení.

Firemní profil

Naše činnost je zaměřená na poskytování služeb v oblasti automatizace technologických procesů. S výsledky naší práce se můžete setkat v sedmi zemích světa na třech kontinentech. Naším zákazníkům poskytujeme neustále obohacující se "know-how" osvědčené praxí a veškerou naší energii uvolňujeme na řešení jeho zadání.

"Vaše problémy na naší hlavu a naší hlavou"

Přehled našich činností

 • Principiální návrh řídicího systému s ohledem na potřeby zákazníka
 • Funkční analýza technologického procesu a jeho "algoritmizace"
 • Programování řídícího software
 • Programování vizualizačního software - operátorské stanice

Automatizace průmyslové výroby

 • Programování aplikací pro správu provozních dat
 • Návrh komunikací vhodných pro průmyslové prostředí
 • Kompletní náběh technologie
 • Záruční servis

Všechny tyto činnosti jsou vykonávány v úzké spolupráci se zákazníkem jehož spokojenost je naším hlavním cílem. Plné spokojenosti je možné dosíci pouze spojením nejmodernějších HiTech technologií a "know-how" jako jsou :

 • "Smart" snímače technologických veličin
 • převodníky a akční členy přímo připojitelné na komunikační sběrnice ( Profibus DP ...)
 • rychlé a výkonné programovatelné automaty PLC ( SIMATIC S7 ... )
 • rychlé komunikace pro spojení technologie s okolním světem ( Industrial Ethernet ... )
 • přehledné systémy pro operátory a vedení podniků ( InTouch ... )

a ověřených lidských kvalit

 • spolehlivost
 • dochvilnost
 • ochota
 • invence

Pokud jsou toto atributy které očekáváte od svého dodavatele pak nás prosím kontaktujte. Bude nám potěšením Vás navštívit a nabídnout Vám naše služby osobně.